Γιατί να δώσω Paw Protection στο ζώο μου;

Το Paw Protection έχει ως στόχο να προστατεύσει τα πελματικά φύματα από την επαφή με επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, όπως καυτές επιφάνειες (άσφαλτος, άμμος), κρύες επιφάνειες (χιόνι, πάγος), ή ανώμαλες επιφάνειες (χωμάτινοι δρόμοι με πέτρες).